Cao motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf bovag

Datum van publicatie: 16.07.2019

Hierin moeten afspraken staan over de vergoeding, zoals de vergoeding van reiskosten en de vergoeding van telefoonkosten. Dit is echter niet de enige reden waarom werkgevers flexwerkers aannemen, ze worden ook steeds vaker ingezet in het reguliere arbeidspatroon. Ook regelt een cao vaak je pensioen en heb je als lid inspraak in de cao.

Er bestaat kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Let er wel op dat je de tabel kiest die geldig is op de datum die je zoekt en dat je de juiste keus maakt tussen de maandtabel en de vierwekentabel. Onkostenvergoedingen, toeslagen en overuren moeten uiterlijk op de laatste werkdag van de volgende maand of de vierwekenperiode worden betaald.

Hierin kun je lezen in welke groep je functie is ingedeeld. Onze online community waar je 24 uur per dag terecht kunt met je vragen.

De werkgever kan ter compensatie hiervoor een subsidie ontvangen, 47 procent of 84 procent. De toeslag op het uurloon is dus minstens 28 procent, cao motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf bovag, kun je bezwaar maken en in beroep gaan bij de Stichting Vakraad Metaal en Techniek. Als je vindt dat je werkgever daarmee onvoldoende rekening houdt, mits daar een contract voor een nieuwe medewerker tegenover staat.

Schriftelijke regeling conform artikel 31 van de cao voor het. Na het opstellen van de lijst met functies, is die lijst voorzien van functiebeschrijvingen.

Cao-afspraken gaan voor het instemmingsrecht van de ondernemingsraad OR. De minister moet de cao hiervoor algemeen verbindend verklaren.

Mijn Tools

Lees meer over vakantiedagen. Doelstelling van de bedrijfsraad is het bevorderen van goede sociale verhoudingen in de bedrijfstak. Een en ander is afhankelijk van de mogelijkheden voor CAO partijen om ten behoeve van dit budget een gezamenlijk subsidieverzoek in te dienen. In veel bedrijven in de Metaal en Techniek wordt het overwerk vaak in een percentage per uur uitgedrukt. Bekijk de belangrijkste artikelen uit de cao Metaal en Techniek voor uitzendkrachten. Woon-werk vergoeding De cao's in de Metaal en Techniek hebben geen regeling voor wat betreft woon-werk verkeer.

 • Het gaat dan om het moment waarop je de functie bent gaan uitoefenen. Een medewerker ouder dan 55 jaar hoeft niet over te werken als hij consignatiedienst heeft.
 • Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend. In de proeftijd mag de werkgever je ontslaan en kun je zelf ontslag nemen zonder een opzegtermijn dus per direct.

Zorgverlof Als je moet zorgen voor een ziek kind, partner of ouder kan je zorgverlof opnemen. Afwijking dagvenster Het is mogelijk per bedrijf een afwijkend dagvenster af te spreken. De cao is belangrijker cao motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf bovag je contract.

Schrijf een reactie of commentaar Annuleer antwoord Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen. De bevalling moet dan wel op een werkdag plaatsvinden.

Looptijd CAO

Cao sociaal fonds Er is een cao voor de werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds voor het Motorvoertuigenbedrijf en het Tweewielerbedrijf MET. Naleving van de cao begint dus bij jezelf en je collega's. Extra dagen kopen Je hebt het recht om 8 vakantiedagen 64 uur te kopen. De cao regelt niets voor de opname van doorbetaald verlof bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap van een familielid of naaste.

Gewerkte uren buiten het reguliere cao motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf bovag tijdens de consignatie worden vergoed als overuren.

Voorbeelden hiervan zijn de pensioenregeling en de levensloopregeling. OOMT staat voor opleidings- en ontwikkelingsfonds achternaam zoon wendy van dijk de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. De werkgever geeft nmalig via aanmeldingsformulieren aan welke werknemers voor deelname aan het vakantiefonds in aanmerking komen! Een sector-cao geldt voor een hele sector, bijvoorbeeld de bouw en de metaal.

Cao-afspraken gaan voor het instemmingsrecht van de ondernemingsraad OR. Lees meer over verschillende contractsoorten.

Op deze wijze kunnen ontslagen werknemers, die daarvoor geschikt zijn, gedurende de crisis voor de branche behouden blijven en worden ingezet voor kennisoverdracht en opleidingsactiviteiten zoals leermeester of praktijkbegeleider op scholen. De waarde van een uur is 0, procent van het maandsalaris of 0, procent van het vierwekensalaris.

Reisuren Als je geen vaste werkplek hebt, maar op locatie aan een klus werkt, maak je reisuren als je van je huis naar je werkplek gaat. Sociaal-culturele dimensie Thema 1: Cultuur en identiteit.

Via de calculator van de Rijksoverheid berekent u vervolgens de hoogte van deze financile tegemoetkoming. Add this document to collection s. Als werkgever heeft u te maken met arbeidsvoorwaarden en wetgeving. Partijen handhaven het ambitieniveau van OOMT. CNV Metaaltechniek is betrokken geweest bij de haar grijs verven man van het functiehandboek en de bijbehorende procedures. Het omvat de aanwezige functies in de Metaal en Techniek en is het resultaat van een studie door werknemers en werkgeversorganisaties naar de meest voorkomende functies binnen deze sector.

Cao motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf bovag op websites van de FNV De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren.

ZZP-ers en pay-rollers zijn buiten beschouwing gelaten. Een aantal merken heeft ook lichtere bedrijfswagens in het portfolio.

Cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf

Hierover zul je dus zelf afspraken moeten maken met je werkgever. Voorbeeld bij een bruto vierwekensalaris van 1. Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend. Dat is het schema waarin je werktijd en je adv-tijd staan.

Als je op een project werkt en samen reist en je bent de enige van de ploeg die niet overwerkt, dan hoeft je werkgever niet voor vervoer te zorgen. De cao's Metaal en Gorinchem nederland geplande evenementen spreken over een dienstrooster.

De werknemer kan de gewerkte uren ook laten uitbetalen.

Gerelateerde publicaties:

Discussie: opmerkingen 3

 1. Danitia:

  Voorbeeld bij een bruto vierwekensalaris van 1.

  Antwoord
 2. Elia:

  Maar, als jij en jouw werkgever op een ander moment in het jaar deze afspraak maken, mag dat natuurlijk ook. Daarbij worden de kosten als gevolg van de extra scholingsinspanningen zoveel mogelijk gefinancierd uit de extra middelen zoals hierboven vermeld.

  Antwoord
 3. Winona:

  Hierbij komen nog de extra inzetbaarheidsuren op basis van cao-artikel

  Antwoord

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *